Kursusprojekt Loosdrecht  
      3-Luik / Acacialaan 2 / Lindeplein facebookpagina  
 

invulformulier cursusjaar

  Dit te printen formulier is pas een aanmelding als het formulier ingeleverd wordt met de bijhorende betaling.
   
  nr. - eventueel cursus letter - naam
  Prijscursus: € (inclusief de eventueel direct af te rekenen materiaalkosten)
  Materiaalkosten te betalen aan opleider op uw eerste cursusdag zijn ongeveer: €
  Voornaam of roepnaam:
  Voorletters:  
  Tussenvoegsel:  
  Achternaam:  
       
  Adres:  
  Postcode:  
  Plaats:  
       
  IBAN-nummer: gewenst i.v.m. mogelijkheid/noodzaak van terugstorten van de gelden als een cursus vervalt.
  ten name van
       
  Telefoon privé:  
  Telefoon werk:  
  emailadres
       
  Een paar keer per jaar willen wij u de nieuwsbrief per email gaan toesturen. Hieronder kunt u aangeven of u daar wel of geen bezwaar tegen heeft.
  te ontvangen.

    Het Kursusprojekt Loosdrecht zorgt ervoor dat uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gewaarborgd. U kunt de AVG verklaring nalezen op de website
  Datum: