Kursusprojekt Loosdrecht  
      3-Luik / Acacialaan 2 / Lindeplein facebookpagina  

Op deze site presenteren wij het cursusaanbod voor het nieuwe cursusseizoen 2018-2019.

Ook dit jaar hebben wij bij het samenstellen van het nieuwe cursusaanbod geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet tekomen aan alle wensen.
Naast de bekende cursussen bieden we veel nieuwe aan, kortom een gevarieerd aanbod aan cursussen met voor ieder wat wils.
We wensen u veel plezier met het doornemen van ons cursusaanbod en hopen u in het nieuwe cursusjaar te mogen verwelkomen.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven start op:
zaterdag 8 september 2018 10.00 – 12.00 uur en 13.30 – 14.30 uur
in het 3-Luik, Acacialaan 2, Loosdrecht.
Daarna telefonisch bij de begeleiding, zie contactpagina.
Voorinschrijving is niet mogelijk i.v.m. een eerlijke volgordevan inschrijven.
Per cursus, per persoon, 1 volledig ingevuld inschrijfformulier inleveren aan de desbetreffende tafel.
Betaling à contant en zoveel mogelijk gepast.
U wordt alleen gebeld als de cursus niet doorgaat.
Hoort u niets, dan gaat de cursus door.
Noteert u zelf uw cursusdata?
Wilt u op de eerste cursusdag aub 10 minuten eerder komen?

Cursusprijzen – Prijswijzigingen

Onze cursusprijzen zijn gebaseerd op het minimum aantal cursisten waarbij een cursus door kan gaan. Mocht het aantal inschrijvingen daar net onder zitten, dan overleggen wij met u over eventuele bijbetaling.
Prijswijzigingen voorbehouden voor het entreegeld bij excursies.

Materiaalkosten

De vermelde materiaalkosten zijn een indicatie en dienen bij aanvang van de cursus of workshop aan de docent te worden betaald.
De prijs van de computercursussen, kookcursussen en sommige kindercursussen bij de jeugd, zijn inclusief materiaalkosten en dienen bij inschrijving te worden voldaan.

Annuleren van een cursus

Als er onvoldoende deelnemers zijn voor een cursus, wordt deze geannuleerd. De begeleider laat u dit telefonisch of per mail weten. Het door u betaalde cursusgeld kunnen wij alleen terugstorten indien uw IBAN nummer op het inschrijfformulier is ingevuld.
Inschrijvingen zijn niet herroepbaar en gelden voor de gehele cursus, restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
De cursus is wel overdraagbaar, na in kennis stelling en goedkeuring van de begeleider.
In specifieke omstandigheden, die schriftelijk bij het bestuur zijn gemeld, kan teruggave worden verleend minus de reeds gevolgde cursusdagen en € 5.00 administratie kosten.

Les uitval

Uitgevallen lessen worden in principe aan het einde van de cursus ingehaald. Betreft het meer dan één les en is inhalen niet mogelijk, dan wordt dit deel van het cursusgeld teruggestort op uw rekening, mits het IBAN nummer op het inschrijfformulier is ingevuld.
Betreft het één les van een lange cursus, dan is het verschil met de administratie-kosten te gering en zal geen terugstorting plaatsvinden.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij andersvermeld bij de desbetreffende cursussen.
Vakantiedata vindt u onder de tab 'Vakantie'.

Aansprakelijkheid

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden voorschade/diefstal/vermissing aan personen en/of persoonlijke eigendommen tijdens door KPL georganiseerde activiteiten.
U neemt deel op eigen risico.
Aan taal-, type- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Ook de Stichting Kursusprojekt Loosdrecht moet vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt deze uitgebreide AVG-verklaring vinden door hier te klikken.
Heel kort samengevat: uw persoonlijke zijn bij ons veilig. Uw gegevens gebruiken we uitsluitend ten behoeve van de cursus(sen) waar u zich voor heeft opgegeven of die u geeft en de afhandeling daarvan. Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen.

Roken is in het 3-Luik niet toegestaan.