Kursusprojekt Loosdrecht  
      3-Luik / Acacialaan 2 / Lindeplein facebookpagina  

Goedenacht,

Welkom op de site van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht. Wij hopen dat u op deze site kunt vinden waarvoor u hier bent gekomen.

Hoe het zo gekomen is

Door enkele enthousiaste mensen werd in het najaar van 1974 gestart met het geven van 'n paar cursussen in een botenloods.
Allengs werd de belangstelling groter en zo is in november 1980 de "Stichting Kursusprojekt Loosdrecht" ontstaan.

Een groep vrijwilligers spant zich in om allerlei leuke cursussen te bedenken en daar een docent voor te zoeken. Deze docenten hebben zoveel plezier in hun hobby of beroep dat zij bereid zijn hun kennis tegen een kleine vergoeding door te geven.

Het "Kursusprojekt" draait zonder subsidie en houdt de drempel zo laag mogelijk opdat ook cursisten met een kleine beurs mee kunnen doen. Jaarlijks schrijven zo'n 1.000 a 1.200 cursisten zich in. Hieruit blijkt wel dat de belangstelling voor en de behoefte aan het Kursusprojekt Loosdrecht groot is.
Soort gelijke cursusprojecten lopen in de regio en deze kunt u o.a. bezoeken op http://www.cursusproject.nl.

Berichten

Inschrijfdag 8 september 2018 is weer in zicht

 
aanmaakdatum:2018-05-17 12:05:49
De inschrijfdag is gepland op 8 september 2018.
Het 3-Luik is hiervoor geopend van 10 -12 uur en van 13:30 - 14:30 uur.
Wat afwijkend is van voorgaande jaren is dat er nu op zaterdag ook een middaginschrijving is en dat er dinsdagavond daarop géén inschrijving meer is.
Er wordt door onze werkgroep weer keihard gewerkt om het programmaboekje klaar te krijgen. De 11500 boekjes zullen de eerste week van juli samen met de Nieuwsster en het Weekblad Wijdemeren worden verspreid. Iedereen in Wijdemeren die deze weekbladen ontvangt krijgt er dus een. Mocht u het boekje niet hebben ontvangen meldt u het ons svp via het secretariaat.
Eind juli zal deze website ook gevuld zijn met alle cursussen.
Wij hopen u te zien op de inschrijfdag.

Begeleider niet bereikbaar?

 
aanmaakdatum:2017-09-05 22:09:36
Mocht de begeleider van uw of de door uw gewenste cursus niet bereikbaar zijn:
Neem dan contact op met het secretariaat 06-26704048

Nu ook op Facebook

 
aanmaakdatum:2014-09-14 15:34:23
U kunt ons nu ook volgen op facebook. Zie onderstaande link.
Link: http://www.facebook.com/KPloosdrecht