Cursussen en workshops voor iedereen, ook voor mensen van buiten Wijdemeren.


Ja wij mogen weer!!!
Vanaf maandag de 23ste zijn onze deuren weer open en gaan alle activiteiten verder.
Denk wel aan je mondkapje, verplicht overal in het gebouw ook als je zit!
Veel plezier met alle leuke activiteiten.


U kunt nu online cursussen bestellen en betalen

U ziet dan meteen hoeveel er nog beschikbaar zijn. Kunt u de gewenste cursus uit het boekje niet vinden in de winkel, dan kan het zijn dat hij vol is, neem dan contact op met de begeleider om te zien of er een vervolg komt.


Kursusprojekt Loosdrecht zoekt enthousiaste mensen -m/v-

die ons vrijwilligersteam kunnen versterken. Er zijn verschillende taken.
Je kunt daarbij denken aan het samenstellen van het nieuwe cursusprogramma, begeleiden van excursies, ondersteunen van docenten van cursussen en workshops. Meld je snel aan via info@kploosdrecht.nl


Welkom op de site van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht

Wij hopen dat u op deze site kunt vinden waarvoor u hier bent gekomen.

Hoe het zo gekomen is. Door enkele enthousiaste mensen werd in het najaar van 1974 gestart met het geven van ’n paar cursussen in een botenloods. Allengs werd de belangstelling groter en zo is in november 1980 de “Stichting Kursusprojekt Loosdrecht” ontstaan.

Een groep vrijwilligers spant zich in om allerlei leuke cursussen te bedenken en daar een docent voor te zoeken. Deze docenten hebben zoveel plezier in hun hobby of beroep dat zij bereid zijn hun kennis tegen een kleine vergoeding door te geven.

Het “Kursusprojekt” draait zonder subsidie en houdt de drempel zo laag mogelijk opdat ook cursisten met een kleine beurs mee kunnen doen. Jaarlijks schrijven zo’n 1.000 à 1.200 cursisten zich in. Hieruit blijkt wel dat de belangstelling voor en de behoefte aan het Kursusprojekt Loosdrecht groot is.
Soortgelijke cursusprojecten lopen in de regio en deze kunt u o.a. bezoeken op http://www.cursusproject.nl.


Berichten