Kursusprojekt Loosdrecht

Afgelopen week werden we benaderd door de gemeente met de vraag of ze ons 3Luik mogen gaan gebruiken om vluchtelingen uit Ukraine in op te vangen. Vanzelfsprekend hebben we daar volmondig ja op gezegd. Er moeten een aantal aanpassingen gedaan worden aan het pand en zoals je begrijpt is er haast bij geboden.

Kijk in het cursusoverzicht waar de cursus/workshop gegeven wordt.

Mocht je vragen hebben: neem contact met me op!

Namens bestuur van KP Loosdrecht,
Maire van der Meulen, secretaris.
T. 06-26604048
E. Maire@kploosdrecht.nl


Welkom op de site van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht

Wij hopen dat u op deze site kunt vinden waarvoor u hier bent gekomen.

Hoe het zo gekomen is. Door enkele enthousiaste mensen werd in het najaar van 1974 gestart met het geven van ‘n paar cursussen in een botenloods. Allengs werd de belangstelling groter en zo is in november 1980 de “Stichting Kursusprojekt Loosdrecht” ontstaan.

Een groep vrijwilligers spant zich in om allerlei leuke cursussen te bedenken en daar een docent voor te zoeken. Deze docenten hebben zoveel plezier in hun hobby of beroep dat zij bereid zijn hun kennis tegen een kleine vergoeding door te geven.

Het “Kursusprojekt” draait zonder subsidie en houdt de drempel zo laag mogelijk opdat ook cursisten met een kleine beurs mee kunnen doen. Jaarlijks schrijven zo’n 1.000 à 1.200 cursisten zich in. Hieruit blijkt wel dat de belangstelling voor en de behoefte aan het Kursusprojekt Loosdrecht groot is.
Soortgelijke cursusprojecten lopen in de regio en deze kunt u o.a. bezoeken op http://www.cursusproject.nl.


Berichten