Belangrijk bericht.


N.a.v. de toespraak van onze minister-president hebben wij, met pijn in ons hart, helaas moeten besluiten om per direct alle cursussen, workshops, lezingen, excursies voor de rest van het seizoen 2020-2021 te annuleren.

U kunt op het
keuzeformulier aangeven of u een tegoedbon met voorinschrijving voor het cursusseizoen 2021-2022 wenst of terugbetaling. Over eventueel nog op te halen spullen en hoe we dit gaan regelen hoor je later.

Blijf gezond, geniet ondanks alles van de feestdagen en laten wij hopen op een gemakkelijker 2021!
Kursusprojekt Loosdrecht zoekt enthousiaste mensen -m/v-

die ons vrijwilligersteam kunnen versterken. Er zijn verschillende taken.
Je kunt daarbij denken aan het samenstellen van het nieuwe cursusprogramma, begeleiden van excursies, ondersteunen van docenten van cursussen en workshops. Meld je snel aan via info@kploosdrecht.nl


Welkom op de site van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht

Wij hopen dat u op deze site kunt vinden waarvoor u hier bent gekomen.

Hoe het zo gekomen is. Door enkele enthousiaste mensen werd in het najaar van 1974 gestart met het geven van ’n paar cursussen in een botenloods. Allengs werd de belangstelling groter en zo is in november 1980 de “Stichting Kursusprojekt Loosdrecht” ontstaan.

Een groep vrijwilligers spant zich in om allerlei leuke cursussen te bedenken en daar een docent voor te zoeken. Deze docenten hebben zoveel plezier in hun hobby of beroep dat zij bereid zijn hun kennis tegen een kleine vergoeding door te geven.

Het “Kursusprojekt” draait zonder subsidie en houdt de drempel zo laag mogelijk opdat ook cursisten met een kleine beurs mee kunnen doen. Jaarlijks schrijven zo’n 1.000 à 1.200 cursisten zich in. Hieruit blijkt wel dat de belangstelling voor en de behoefte aan het Kursusprojekt Loosdrecht groot is.
Soortgelijke cursusprojecten lopen in de regio en deze kunt u o.a. bezoeken op http://www.cursusproject.nl.


Berichten