Kursusprojekt Loosdrecht

Welkom op de site van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht


Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 beginnen op 17 januari 2022 de cursussen weer. Inschrijven voor nieuwe cursussen kan via de webshop.

Er gelden de volgende regels:

  • Bij binnenkomst in het 3Luik draag je een mondkapje.
  • Bij de deur staat een dispenser voor het reinigen van je handen; gebruik deze alsjeblieft bij binnenkomst!
  • Als je op je plaats zit en 1,5 meter afstand kunt houden tot je medecursisten en docent, mag het mondkapje af (vanzelfsprekend mag je deze ook ophouden als je dat fijner vindt!).
  • Als je gaat lopen doe je je mondkapje op.

We rekenen op jouw medewerking zodat we veilig door kunnen gaan met het aanbieden van cursussen bij KP Loosdrecht.

Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur; voorzitter Joop Hennis is te bereiken via joop@kploosdrecht.nl en secretaris Maire van der Meulen via maire@kploosdrecht.nl.


Wij hopen dat u op deze site kunt vinden waarvoor u hier bent gekomen.

Hoe het zo gekomen is. Door enkele enthousiaste mensen werd in het najaar van 1974 gestart met het geven van ‘n paar cursussen in een botenloods. Allengs werd de belangstelling groter en zo is in november 1980 de “Stichting Kursusprojekt Loosdrecht” ontstaan.

Een groep vrijwilligers spant zich in om allerlei leuke cursussen te bedenken en daar een docent voor te zoeken. Deze docenten hebben zoveel plezier in hun hobby of beroep dat zij bereid zijn hun kennis tegen een kleine vergoeding door te geven.

Het “Kursusprojekt” draait zonder subsidie en houdt de drempel zo laag mogelijk opdat ook cursisten met een kleine beurs mee kunnen doen. Jaarlijks schrijven zo’n 1.000 à 1.200 cursisten zich in. Hieruit blijkt wel dat de belangstelling voor en de behoefte aan het Kursusprojekt Loosdrecht groot is.
Soortgelijke cursusprojecten lopen in de regio en deze kunt u o.a. bezoeken op http://www.cursusproject.nl.


Berichten